ที่ตรวจครรภ์

ที่ตรวจครรภ์ หรือ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ หากคุณสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์ คุณสามารถทดสอบการตั้งครรภ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเองโดยการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ก่อนไปพบแพทย์

ที่ตรวจครรภ์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบหาฮอร์โมน HCG (Human Chorionic Gonadotropin) ในปัสสาวะคุณผู้หญิง ซึ่งเป็นฮอร์โมนของผู้ที่ตั้งครรภ์หลังจากปฎิสนธิไปแล้ว 6 วัน และฮอร์โมน HCG จะขึ้นสูงสุดในระยะ 8-12 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้ผลการทดสอบมีความแม่นยำมากถึง 90% โดยปกติแล้วคุณสามารถใช้ที่ตรวจครรภ์ได้หลังจากประจำเดือนขาดตั้งแต่วันที่ 10-14 ขึ้นไป

ที่ตรวจครรภ์มีทั้งหมด 3 รูปแบบ
1. แบบแถบจุ่ม (Test Strip) ข้อดีคือ ราคาถูก สามารถเช็คซ้ำได้หลายครั้งแบบประหยัด ในชุดจะประกอบด้วย แผ่นทดสอบและถ้วยตวงปัสสาวะ ใช้งานโดยจุ่มเพียง 3 วินาที อ่านผลได้ภายใน 1-5 นาที

2. แบบหยด (Pregnancy Test Cassette) ข้อดีคือ ลดโอกาสแผ่นทดสอบเสื่อมสภาพไม่ดูดซับน้ำของแถบจุ่มได้ ในชุดจะประกอบด้วย ตลับทดสอบ ถ้วยตวงปัสสาวะ และหลอดหยด ใช้งานโดย ดูดปัสสาวะจากถ้วยตวงหยดลงบนตลับ 3-4 หยด อ่านผลได้ภายใน 5 นาที

3. แบบปัสสาวะผ่าน (Prenancy Midstream Tests) ข้อดีคือ ใช้งานสะดวกที่สุด ลดขั้นตอนวุ่นวาย แต่จะราคาสูงที่สุด ในชุดจะมีเพียงแท่งทดสอบ 1 อัน ใช้งานโดยปัสสาวะผ่านบริเวณที่ใช้ทดสอบ อ่านผลได้ภายใน 3-5 นาที 
 

26 รีวิว
แสดง:
กรองสินค้า:
Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party