ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

คุณสามารถนำเลขพัสดุที่ได้รับจากช่องทางที่สั่งซื้อ ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่นี่

1. KERRY EXPRESS (แบบธรรมดา และแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)) 

เลขพัสดุประกอบไปด้วยตัวอักษร 4 ตัว และตัวเลข 9 ตัว เช่น NMIN999555000

2. ไปรษณีย์ไทย

เลขพัสดุประกอบไปด้วยตัวอักษร 2 ตัว / ตัวเลข 9 ตัว / และตัวอักษรรหัสประเทศ 2 ตัว  เช่น EU999955550TH, RM777755559TH

ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานะพัสดุ มีหมายเหตุต่างๆ แปลว่าอะไร

 
ความหมายสถานะไปรษณีย์ไทย
 
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ไม่พบข้อมูล"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ผู้รับได้รับเรียบร้อย"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "บ้านปิด"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ราชการ/บริษัทฯหยุด"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ไม่มารับภายในกำหนด"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ออกใบแจ้ง"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ออกใบแจ้ง" แต่ไม่มีใบแจ้งทิ้งไว้
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ไม่มีบ้านเลขที่ตามจ่าหน้า/จ่าหน้าไม่ชัดเจน"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ปณอ.(ไปรษณีย์อนุญาต/เอกชน)"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ย้าย/ไม่ทราบที่อยู่ใหม่"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "นำจ่ายใหม่"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "นำจ่าย ณ ตู้ไปรษณีย์"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "รอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "เลิกกิจการ"
  • หมายถึง บริษัท/ห้างร้าน ตามที่อยู่ ปิดให้บริการไปแล้ว
  • กรณีนี้ไปรษณีย์นี้จะถือว่าไม่มีผู้รับ และพัสดุจะถูกตีคืนมายังผู้ส่งทันที
  • หากคุณต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง ต้องชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่ม ลงทะเบียน 40 บาท / EMS 50 บาท
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "ไม่ยอมรับ"
กรณีสถานะพัสดุขึ่นว่า "อื่นๆ"
  • หมายถึง สาเหตุอื่นที่ไม่สามารถนำจ่ายไปยังผู้รับได้
  • กรณีนี้ให้รอ 1-2 วัน หากยังไม่มีการนำจ่ายใหม่ ให้ผู้รับติดต่อไปยัง ปณ.ปลายทางหรือ Call Center เพื่อถามสาเหตุที่ไม่สามารถนำจ่ายได้โดยตรงเพื่อดำเนินการต่อไป
 
**ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบจัดส่งสินค้าใหม่ หรือคืนเงิน ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งที่อยู่จัดส่งผิด**
Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party