นโยบายการคืนสินค้า / คืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้า / คืนเงิน
 
เนื่องด้วย Grand Condom คือ ร้านถุงยางอนามัยออนไลน์ชั้นนำ ในรูปแบบตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์สินค้าต่างๆ ไม่ใช่ผู้ผลิต หรือผู้มีลิขสิทธิ์ในสินค้าโดยตรง หากคุณมีข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าของสินค้ารายการนั้นๆ ได้โดยตรง
 
การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอันเนื่องมาจากลูกค้า 
ได้แก่ การได้รับสินค้าแล้ว แต่เปลี่ยนใจ ต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อขอคืนเงิน สามารถทำได้โดยแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE ID: @grandcondom แล้วส่งสินค้าคืนมายังบริษัทด้วยบริการธุรกิจตอบรับในกล่อง (ส่งฟรี) ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าเท่านั้น เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีความสมบูรณ์ ไม่ถูกแกะ หรือผ่านการใช้งานใดๆมา เราจะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ 
 
 
การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอันเนื่องมาจากบริษัทฯ
1. ได้รับรายการสินค้าไม่ถูกต้อง ตรงตามคำสั่งซื้อของคุณ
2. ได้รับรายการสินค้าไม่ครบ ตามคำสั่งซื้อของคุณ (กรณีไม่ได้รับ **รายการของแถม/ของสัมมนาคุณ** ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการขอคืนสินค้า/คืนเงินได้)
3. สินค้าที่ได้รับใช้งานไม่ได้ เสียหาย/ชำรุด/ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. ได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดการปกติ
** รายการของแถม/ของสัมมนาคุณ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 
สามารถทำได้โดยแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE ID: @grandcondom แล้วส่งสินค้าคืนมายังบริษัทด้วยบริการธุรกิจตอบรับในกล่อง (ส่งฟรี) ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าเท่านั้น เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ รายการสินค้าคืน เรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ 
 
 
เงื่อนไขการคืนสินค้า/คืนเงิน

1. ได้รับรายการสินค้าไม่ถูกต้อง ตรงตามคำสั่งซื้อของคุณ
หมายถึง  สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตาม ยี่ห้อ/รุ่น/สูตร จากคำสั่งซื้อของคุณ

เงื่อนไขการคืนสินค้า: สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกแกะ หรือผ่านการใช้งาน สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมของแถมอย่างครบถ้วน
วิธีการคืนสินค้า: ส่งพัสดุในกล่องทุกชิ้นคืนมาทางบริษัทฯ ทั้งหมด โดยใช้แบบ "ธุรกิจตอบรับ" ภายในกล่องปิดทับบนกล่องพัสดุเดิม และห่อหุ้มให้เรียบร้อย แล้วจึงนำส่งคืนที่ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขา 
 
2. ได้รับรายการสินค้าไม่ครบ ตามคำสั่งซื้อของคุณ 
หมายถึง  สินค้าที่ได้รับถูก ยี่ห้อ/รุ่น/สูตร แต่ไม่ครบตามจำนวนคำสั่งซื้อของคุณ

เงื่อนไขการขอคืนเงิน: แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบว่าได้รับสินค้าไม่ครบ และต้องการขอเงินส่วนต่างคืนหลังจากได้รับสินค้าภายใน 7 วัน เพื่อขอคืนเงิน หรือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อให้ดำเนินการส่งสินค้ารายการที่ตกหล่นให้เพิ่มเติม ให้ครบถ้วน
วิธีการขอคืนเงิน: ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ LINE ID: @grandcondom 
 
3. สินค้าที่ได้รับใช้งานไม่ได้ เสียหาย/ชำรุด/ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
หมายถึง  สินค้าที่ได้รับถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งซื้อ แต่อยู่ในสภาพที่ เสียหาย/ชำรุด/ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น กล่องบุบบี้, ขวดรั่ว ร้าว แตก, ฝาขวด หัวปั๊ม เสียใช้งานไม่ได้, ตัวสินค้า เนื้อครีม เนื้อเจล เม็ดยา มีสีกลิ่นหรือลักษณะที่ไม่ปกติ เป็นต้น

เงื่อนไขการคืนสินค้า: สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว ลูกค้าต้องอัดวีดีโอคลิป โดยถ่ายให้เห็น 1. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 2. บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และยี่ห้อสินค้า 3. และลักษณะที่บกพร่องของสินค้า ให้ชัดเจน
วิธีการคืนสินค้า: ส่งวีดีโอคลิปมาที่ LINE ID: @grandcondom เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องและทำการตรวจสอบแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้ารายการใหม่ให้คุณทันทีในวันทำการถัดไป
 
4. ได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดการปกติ
หมายถึง  คุณยังไม่ได้รับสินค้า หรือหมายเลขติดตามพัสดุ ตามกำหนดการสั่งซื้อ จึงต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ
(จัดส่งแบบลงทะเบียน ได้รับภายใน 2-5 วันทำการ, จัดส่งแบบ EMS ได้รับภายใน 1-3 วันทำการ, จัดส่งโดย Kerry 1-2 วันทำการ พื้นที่ห่างไกลพิเศษ 3-5 วันทำการ)

เงื่อนไขการขอคืนเงิน: เป็นคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเต็มจำนวน โดยแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบว่าคุณยังไม่ได้รับสินค้า/เลขติดตามพัสดุตามกำหนดการ 
วิธีการขอคืนเงิน: ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ LINE ID: @grandcondom
 
หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการให้เราช่วยแก้ปัญหา สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ LINE ID: @grandcondom เวลา 09.00-24.00 น. ทุกวันทำการ
Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party