ถุงยางส่งต่างประเทศ

การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ

Grand Condom มีบริการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศให้แก่ลูกค้า โดยใช้บริการของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทาง Line ID: @grandcondom เพียงช่องทางเดียว โดยแจ้งรายการสินค้าที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทราบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

  1. ค่าสินค้า (ราคาตามที่แสดงหน้าเว็บกรณีสั่งซื้อปลีก หากต้องการสินค้าจำนวนมากในราคาส่ง ให้แจ้งจำนวนสินค้ารุ่นที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อแจ้งราคาส่งให้)
  2. ค่าดำเนินการ บริการจัดส่งต่างประเทศทางร้านจะคิดค่าดำเนินการ 7% จากค่าสินค้าที่ลูกสั่งเสมอ
  3. ค่าจัดส่งสินค้า โดยคำนวณจากน้ำหนักจริงให้ทราบ ตามอัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทย ไม่บวกเพิ่ม

เมื่อรวมค่าใช้จ่ายให้ทราบแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวน ทางร้านจึงจัดสิงสินค้าให้ให้วันถัดไปตามรอบการจัดส่งปกติของร้าน และแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทราบหลังจากจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 

ค่าจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

ทางร้านจะแบ่งการจัดส่งเป็น 2 กรณีคือ

1. กรณีสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

จะถูกจัดส่งโดยใช้บริการ ePacket Plus โดยมีรายละเอียดบริการดังนี้

 

2. กรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม

จะถูกจัดส่งโดยใช้บริการ EMS World โดยมีรายละเอียดบริการดังนี้

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party