ถุงยางส่งโดยไปรษณีย์ไทย

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ไปรษณีย์ ลงทะเบียน ค่าบริการ 40 บาท
 • กทม. ได้รับสินค้า 2 วัน จากวันที่จัดส่ง (นำจ่ายวันจันทร์-เสาร์)
 • ตจว. ได้รับสินค้า 2-5 วัน จากวันที่จัดส่ง (นำจ่ายวันจันทร์-เสาร์) แล้วแต่พื้นที่
 • ตรวจสอบสถานะได้เฉพาะมีผู้ส่งและผู้รับสินค้าเท่านั้น
   
 • ไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ ค่าบริการ 50 บาท
 • กทม. ได้รับสินค้า 1-2 วัน จากวันที่จัดส่ง (นำจ่ายวันจันทร์-อาทิตย์)
 • ตจว. ได้รับสินค้า 1-3 วัน จากวันที่จัดส่ง (นำจ่ายวันจันทร์-เสาร์) แล้วแต่พื้นที่
 • ตรวจสอบสถานะเคลื่นไหวได้ตลอดการขนส่ง
   
 • ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง ก่อนจัดส่งทุกครั้ง
 • แจ้งเลขพัสดุในวันที่ส่งสินค้า ตามช่องทางที่สั่งซื้อ เวลา 15.00 น.
 • งดส่งสินค้าวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรณีสินค้าเกิดปัญหาสูญหาย ทางร้านจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามให้ และจัดส่งสินค้าให้คุณใหม่
 • กรณีสินค้าจัดส่งผิดที่ เนื่องจากลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่ผิด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
 • กรณีสินค้าถูกตีคืน ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง

 

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party