ถุงยางเก็บเงินปลายทาง

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 

ตรวจสอบพื้นที่ห่างไกลพิเศษ ที่นี่

พื้นที่ห่างไกลใช้เวลา 2-6 วัน

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

อำเภอ

23170

ตราด

อ.เกาะช้าง

50240

เชียงใหม่

อ.จอมทอง, อ.ฮอด

50260

เชียงใหม่

อ.ดอยเต่า

50270

เชียงใหม่

อ.แม่แจ่ม

50310

เชียงใหม่

อ.อมก๋อย

58130

เชียงใหม่

อ.กัลยาณิวัฒนา

51160

ลำพูน

อ.ทุ่งหัวช้าง

52160

ลำปาง

อ.เถิน

56160

พะเยา

อ.เชียงม่วน

57170

เชียงราย

อ.เวียงป่าเป้า

57260

เชียงราย

อ.ขุนตาล

57340

แม่ฮ่องสอน

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

58000

แม่ฮ่องสอน

อ.แม่สะเรียง, อ.สมเมย

58130

แม่ฮ่องสอน

อ.ปาย

81150

กระบี่

อ.เกาะลันตา

95130

ยะลา

อ.บันนังสตา

95150

ยะลา

อ.ธารโต

95160

ยะลา

อ.เมืองยะลา

95170

ยะลา

อ.ธารโต

96110

นราธิวาส

อ.ตากใบ

96120

นราธิวาส

อ.สุไหงโกลก

96130

นราธิวาส

อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ

96140

นราธิวาส

อ.สุุไหงปาดี

96220

นราธิวาส

อ.จะแนะ, อ.ระแงะ

พื้นที่ห่างไกลใช้เวลา 3-6 วัน

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

อำเภอ

50250

เชียงใหม่

อ.สะเมิง

50350

เชียงใหม่

อ.เวียงแหง

52180

ลำปาง

อ.แม่พริก

55220

น่าน

อ.บ่อเกลือ

57180

เชียงราย

อ.แม่่สรวย

57310

เชียงราย

อ.เวีียงแก่น

58120

แม่ฮ่องสอน

อ.แม่ลาน้อย

58140

แม่ฮ่องสอน

อ.ขุนยวน

58150

แม่ฮ่องสอน

อ.ปางมะผ้า

63170

ตาก

อ.อุ้มผาง

67260

เพชรบูรณ์

อ.น้ำหนาว

71180

กาญจนบุรี

อ.ทองผาภูม

71240

กาญจนบุรี

อ.สังขละบุรี

82160

พังงา

อ.เกาะยาว

84280

สุราษฏร์ธานี

อ.เกาะพะงัน

84360

สุราษฏร์ธานี

อ.เกาะพะงัน

95110

ยะลา

อ.เบตง

96150

นราธิวาส

อ.รือเสาะ

96160

นราธิวาส

อ.แว้ง

96190

นราธิวาส

อ.สุคิริน

96210

นราธิวาส

อ.ศรีสาคร

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party