แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน


 • รหัสคำสั่งซื้อ*GRAND-INV-XXX
 • ชื่อลูกค้า*
 • เบอร์โทรศัพท์*  
 • อีเมล*ที่ติดต่อได้จริง
 • จำนวนเงิน*ระบุยอดโอนตามจริง
 • ช่องทางชำระเงิน*โปรดเลือก             

 • วันที่โอน*DD-MM-YYYY
 • เวลาที่โอน*ระบุให้ถูกต้องตัวอย่างเช่น 17.05 น.
 • หมายเหตุ*(ถ้ามี)              
 • Grand Condom จัดส่งสินค้าโดย ไม่ระบุชื่อร้านค้า หรือข้อความใด ที่ระบุถึงสินค้าภายในกล่อง
   ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดส่งของทางร้าน จึงไม่สามารถเร่งรัดได้ 
 • หมายเหตุ:หลังจากแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการตรวจสอบรายการ และส่งอีเมล "แจ้งยืนยันการชำระเงิน" ให้คุณอีกครั้งตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงในเวลาทำการ (09.00-22.00 น.)
  ขอความกรุณาลูกค้าที่แจ้งโอนเงินทางแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งโอนทางช่องทางอื่นซ้ำค่ะ

 

 

 

 


 


 

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party