แจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์


 • รหัสคำสั่งซื้อ*GRAND-INV-XXX
 • ชื่อผู้สั่ง*
 • โทรศัพท์*  
 • อีเมล์*ที่ติดต่อได้
 • ยอดโอน*ระบุตามจริง
 • โอนเข้า*โปรดระบุ

 • วันที่โอน*DD-MM-YYYY
 • เวลาที่โอน*ระบุให้ถูกต้องตัวอย่างเช่น 17.05 น.
 • ข้อความ*(ถ้ามี)
 • Grand Condom จัดส่งสินค้าโดย ไม่ระบุชื่อร้านค้า หรือข้อความใด ที่ระบุถึงสินค้าภายในกล่อง
   ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดส่ง ของทางร้าน จึงไม่สามารถเร่งรัดได้ 
 • หมายเหตุ:

  หลังจากแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการตรวจสอบและส่งอีเมล "แจ้งยืนยันการชำระเงิน" ให้คุณอีกครั้ง
  ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในเวลาทำการ (09.00-24.00 น.)
  ขอความกรุณาในการแจ้งโอนเงินเพียงช่องทางเดียว ไม่แจ้งช่องทางอื่นซ้ำค่ะ

 

 

 

 


 


 

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party