โปรโมชั่นถุงยางอนามัย

PROMOTION

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

BLOSSOM SEASONS 

ระยะเวลา: 01/09/64 - 30/11/64 (หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด)

 

MISS JAPAN 

ระยะเวลา: 01/07/64 - 31/08/64 (หมดอายุแล้ว)

 

MID YEAR PROMOTION

ระยะเวลา: 01/06/64 - 30/06/64 (หมดอายุแล้ว)

 

Easter Festival

ระยะเวลา: 01/04/64 - 31/05/64 (หมดอายุแล้ว)

 

PINK MONTH - Valentine 

ระยะเวลา: 01/02/64 - 31/03/64 (หมดอายุแล้ว)

 

Happy New Year 

ระยะเวลา: 01/01/64 - 31/01/64 (หมดอายุแล้ว)

 

END YEAR 

ระยะเวลา: 03/11/63 - 31/12/63 (หมดอายุแล้ว)

 

Welcome Autumn 

ระยะเวลา: 01/09/63 - 31/10/63 (หมดอายุแล้ว)

 

Nature Inspire Love 

ระยะเวลา: 01/07/63 - 31/08/63 (หมดอายุแล้ว)

 

 

STAY HOME 

ระยะเวลา: 01/04/63 - 30/04/63 (หมดอายุแล้ว)

 

LET'S PLAY 

ระยะเวลา: 01/03/63 - 31/03/63 (หมดอายุแล้ว)

 

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party