โปรโมชั่นถุงยางอนามัย

PROMOTION

เงื่อนไขโปรโมชั่น

Blossom

ระยะเวลา: 01/05/67 - 31/07/67 (หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด)

LOVE IS ALL AROUND

ระยะเวลา: 03/02/67 - 30/04/67 (หมดอายุแล้ว)

SONGKARN FESTIVAL

ระยะเวลา: 10/04/67 20:00 น. - 16/04/67 20:00 น.

 

HELLO WINTER

ระยะเวลา: 01/11/66 - 31/01/67 (หมดอายุแล้ว)

MONSOON SEASON

ระยะเวลา: 01/08/66 - 31/10/66 (หมดอายุแล้ว)

Explsion of colors

ระยะเวลา: 01/05/66 - 31/07/66 (หมดอายุแล้ว)

Love Season

ระยะเวลา: 01/02/66 - 30/04/66 (หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด)

HELLO WINTER

ระยะเวลา: 01/11/65 - 31/01/66 (หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด)

Big Monsoon Sale

ระยะเวลา: 01/08/65 - 31/10/65 (หมดอายุ)

Great Monsoon  

ระยะเวลา: 01/05/65 - 31/07/65 (หมดอายุแล้ว)

Love to Fresh 

ระยะเวลา: 01/02/65 - 30/04/65 (หมดอายุแล้ว)

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party