ถุงยางส่งโดย Kerry Express

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ค่าบริการจัดส่ง 80 บาท
  • กทม. ได้รับสินค้า 1-2 วัน จากวันที่จัดส่ง (นำจ่ายวันจันทร์-เสาร์)
  • ตจว. ได้รับสินค้า 1-4 วัน จากวันที่จัดส่ง (นำจ่ายวันจันทร์-ศุกร์) แล้วแต่พื้นที่ และพื้นที่ห่างไกลพิเศษ อาจใช้เวลามากที่สุดถึง 6 วัน (เช็คพื้นที่ห่างไกลพิเศษได้จากตารางด้านล่าง)
  • ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ คุณอาจได้รับสินค้าข้างกว่าปกติ 1-2 วัน (ไม่แนะนำให้เลือกรูปแบบนี้ หากต้องการสินค้าด่วน)
  • เจ้าหน้าที่จำเป็นต้อง โทรยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (ไม่แนะนำให้เลือกรูปแบบนี้ หากไม่สะดวกแจ้งเบอร์โทรศัพท์)
  • เจ้าหน้าที่ส่งสินค้าของ Kerry จะโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเข้าไปส่งสินค้าในวันนั้น หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ สินค้าจะถูกเลื่อนจัดส่งในวันถัดไป และหากยังไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้เป็นครั้งที่ 2 สินค้าจะถูกนำกลับมาที่ร้าน
  • กรณีไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ และสินค้าถูกนำกลับมาที่ร้าน ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง

 

ตรวจสอบพื้นที่ห่างไกลพิเศษ ที่นี่

พื้นที่ห่างไกลใช้เวลา 2-6 วัน

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

อำเภอ

23170

ตราด

อ.เกาะช้าง

50240

เชียงใหม่

อ.จอมทอง, อ.ฮอด

50260

เชียงใหม่

อ.ดอยเต่า

50270

เชียงใหม่

อ.แม่แจ่ม

50310

เชียงใหม่

อ.อมก๋อย

58130

เชียงใหม่

อ.กัลยาณิวัฒนา

51160

ลำพูน

อ.ทุ่งหัวช้าง

52160

ลำปาง

อ.เถิน

56160

พะเยา

อ.เชียงม่วน

57170

เชียงราย

อ.เวียงป่าเป้า

57260

เชียงราย

อ.ขุนตาล

57340

แม่ฮ่องสอน

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

58000

แม่ฮ่องสอน

อ.แม่สะเรียง, อ.สมเมย

58130

แม่ฮ่องสอน

อ.ปาย

81150

กระบี่

อ.เกาะลันตา

95130

ยะลา

อ.บันนังสตา

95150

ยะลา

อ.ธารโต

95160

ยะลา

อ.เมืองยะลา

95170

ยะลา

อ.ธารโต

96110

นราธิวาส

อ.ตากใบ

96120

นราธิวาส

อ.สุไหงโกลก

96130

นราธิวาส

อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ

96140

นราธิวาส

อ.สุุไหงปาดี

96220

นราธิวาส

อ.จะแนะ, อ.ระแงะ

พื้นที่ห่างไกลใช้เวลา 3-6 วัน

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

อำเภอ

50250

เชียงใหม่

อ.สะเมิง

50350

เชียงใหม่

อ.เวียงแหง

52180

ลำปาง

อ.แม่พริก

55220

น่าน

อ.บ่อเกลือ

57180

เชียงราย

อ.แม่่สรวย

57310

เชียงราย

อ.เวีียงแก่น

58120

แม่ฮ่องสอน

อ.แม่ลาน้อย

58140

แม่ฮ่องสอน

อ.ขุนยวน

58150

แม่ฮ่องสอน

อ.ปางมะผ้า

63170

ตาก

อ.อุ้มผาง

67260

เพชรบูรณ์

อ.น้ำหนาว

71180

กาญจนบุรี

อ.ทองผาภูม

71240

กาญจนบุรี

อ.สังขละบุรี

82160

พังงา

อ.เกาะยาว

84280

สุราษฏร์ธานี

อ.เกาะพะงัน

84360

สุราษฏร์ธานี

อ.เกาะพะงัน

95110

ยะลา

อ.เบตง

96150

นราธิวาส

อ.รือเสาะ

96160

นราธิวาส

อ.แว้ง

96190

นราธิวาส

อ.สุคิริน

96210

นราธิวาส

อ.ศรีสาคร

 

 

 

Grand Condom online channel
Grand Condom Third Party